CIRCLE Project

Općenito o projektu:

Urbani model CIRCLab Hrvatska izrađen je u okviru V-B Jadransko-jonskog projekta ADRION CIRCLE. CIRCLE je transnacionalni projekt, koji vodi Općina Monza, Italija, s glavnim ciljem promicanja modela gospodarenja otpadom/recikliranja koji se temelje na najjačoj i difuznoj provedbi načela kružne ekonomije u regiji Adrion. 

CIRCLE ima za cilj promicanje modela gospodarenja otpadom/recikliranja povećanjem i širenjem znanja o praktičnoj održivosti principa kružnog gospodarstva, planiranjem i provedbom suradničkog pristupa koji uključuje proizvođače inovacija (R&D i inovacijski javni/privatni centri), poslovne subjekte (tvrtke za gospodarenje otpadom, industrija, pružatelji usluga/komunalnih usluga), administrativne i financijske organizacije/institucije (regionalne/lokalne vlasti, banke), kao i civilno društvo unutar manjih urbano-ruralnih područja, gdje se stvara dovoljna količina otpada, ali to su i mjesta na kojima se mogu implementirati inovativna rješenja.

Promocija principa i praksi cirkularne ekonomije umjesto potpuno neodrživog linearnog modela, na područjima uključenim u CIRCLE projekt Jadransko-Jonske regije, predstavlja sjajnu priliku za sanaciju životne sredine i ublažavanje efekata klimatskih promjena kao i za otvaranje novih "zelenih" poduzeća. Zapravo, iako međunarodna znanstvena javnost i političke zajednice široko promoviraju koncept cirkularne ekonomije, on je i dalje prilično neodređen, sa veoma širokim granicama, a njegova konkretnost i praktična održivost još uvijek nisu u potpunosti shvaćene od strane institucija, ekonomskih aktera i lokalne zajednice uopće.

CIRCLE projekt planira razviti i Circularne laboratorije za u Innovation Resilient Cities Labs (CIRCLabs), kroz koji će se dizajnirati i testirati inovativni modeli kružne ekonomije u 4 pilot polja: industrijska simbioza, elektronski otpad, organski otpad i otpad od rušenja. 

 

 

Cilj projekta:

Temeljni cilj projekta je promocija modela upravljanja/reciklaže otpada zasnovanog na najjačem i difuznom provođenju principa cirkularne ekonomije u Jadransko-Jonskoj regiji, koja neće zaostajati u odnosu na ostale najrazvijenije regije u Europi, zahvaljujući planiranju i primjeni pristupa suradnje, uključujući pri tome različite projektne partnere koji će djelovati kao lokalni i regionalni pokretači, inovatori, učesnici zelenog poslovanja, administrativni i financijski akteri unutar urbanih područja, koja su glavni proizvođači otpada, ali i mjesta na kojima inovativni modeli/rešenja mogu biti dizajnirani i primijenjeni.

 

Osvrt na stanje u Republici Hrvatskoj:

Hrvatska je posljednjih godina postigla značajna poboljšanja u vezi s prijelazom s linearnog na kružno gospodarstvo, ali taj prijelaz tek započinje i potrebni su dodatni napori. Najveći proizvođači otpada su uslužni i građevinski sektor, svaki s udjelom od po  17 %. Nakon toga slijedi prerađivačka industrija s udjelom od 12 %, a sakupljanje, obrada, odlaganje i oporaba otpada s udjelom od 11 %. Preostale poslovne aktivnosti čine 12 %. Organski otpad predstavlja velik dio ukupnog nastalog otpada, posebno u poljoprivredno orijentiranom istočnom dijelu Hrvatske, pa je iz tog razloga ključna komponenta svakog provedenog plana i mjere gospodarenja otpadom. 

 

CIRCLab Donji Mihoiljac:

Hrvatski partner u projektu je tvrtka Energo-data d.o.o. za energetsku učinkovitost i savjetovanje (CIRCLE 6 - Energo-data d.o.o.).

CIRCLab Donji Miholjac ima za cilj organizira i provodi tvrtka Energo-data d.o.o. sa zadatkom istraživanja i razrade načina iskorištavanja toka organskog otpada kod odabranih ključnih dionika na tom području.

CIRCLab se treba usredotočiti na faze kružnog tijeka i obnavljanja resursa platformre kružnog modela. 

Vizija CIRCLab-a Donji Mihoiljac je razvoj kružnog gospodarstva za tok organskog otpada koji se primjenjuje na ciljanom teritoriju i za ciljane ključne dionike. 

Misija CIRCLab-a Donji Miholjac je ojačati suradnju odabranih ključnih dionika u kružnosti izvora, pristupa i prerade organskog otpadnog materijala. Glavni cilj CIRCLab-a Donji Mihoiljac je poboljšati gospodarenje organskim otpadom na temelju principa kružnog gospodarstva u gradu Donji Miholjac. 

Specifični ciljevi CIRCLab-a Donji Miholjac su:

1.poboljšati poslovni model kružnog gospodarstva za tok organskog otpada, 

2.umrežiti i uključiti relevantne dionike u uspostavljanje CIRCLab-a. 

Model CircleLab Organic predviđa fazu kružne nabave i fazu oporabe, obrade i proizvodnje. 

Faza kružnog izvora u ovom modelu znači da se organski otpad odvaja na izvoru (kućanstva, tvrtke) i sakuplja od komunalnih poduzeća za otpad. Ova je radnja očito preduvjet za bilo koju drugu fazu kružnosti. 

Oporaba, obrada i proizvodnja resursa usmjerena je na iskorištavanje organskog otpada, odvojenog na izvoru tijekom prethodne faze - kružnog izvora. Ovo je završna faza kružnog poslovnog modela CIRCLab Organic i rezultirati će proizvodnjom komposta ili bioplina (i njihovih nusproizvoda), ovisno o tehnologiji koja se koristi za obradu organskog otpada.   

 

CIRCLab Donji Mihoiljac -  AKTUALNOSTI:

 

Predstavljanje Projekta 28.09.2020.

 

Sastanak sa ključnim dionicima 7.10.2021.

 

 

Sastanak sa ključnim dionicima 

CIRCLab Donji miholjac

planira se održati

9. studenog 2021. u 13:00 sati

(u prostorijama Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o., Trg Ante Starčevića 1)

 

Završni kamp za članove CIRCLE projekta 

(Općina Laktaši, EKOFONDRS iz Federacije Bosne i Hercegovine, Općina Ulcinj iz Republike Crne Gore i njihovi konzultanti za izradu CIRCLab-a) 

fokusiran na organski otpad

planira se održati

na Dan planete Zemlje (petak, 22.04 2022.) 

ili na Svjetski dan zaštite okoliša (5.06.2022. odnosno, ponedjeljak 6.06. 2022.).

 

 

*Više o projektu dostupno je na web stranici https://circle.adrioninterreg.eu/.                               

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov