Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

      

NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Naziv projekta: ''Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada'', KK.06.3.1.18.0022

Korisnik: DOROSLOV društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

 

Odgovornost za upravljanje: Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kratak opis projekta: Doroslov d.o.o. ovim projektom nabavlja komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada – biootpada i drugih vrsta odvojeno prikupljenog otpada (papir, karton, metal, staklo, plastika i dr.) na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge i na javnim površinama radi konačnog smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište neopasnog otpada Doroslov i reciklažno dvorište Doroslov u Donjem Miholjcu.

Ciljevi i očekivani rezultat projekta:

Ciljevi: Glavni cilj projekta je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako dooprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, odnosno doprinijeti zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekata održivog razvoja.

Rezultati: Nabavom komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada će se ostvariti i Pokazatelj Poziva planirana količina odvojenog prikupljenog otpada u tonama/godišnje: 80 t papira i kartona, 40 t plastične ambalaže, 15 t metalne ambalaže, 12 t staklene ambalaže, te 400 t biorazgradivog otpada.

Aktivnosti projekta:

-       Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada,

-       Obuka djelatnika za upravljanje kimunalnim vozilom,

-       Promidžba i vidljivosti:

o    letci,

o    plakati,

o    naljepnice

o    javna i edukacijska tribina,

-       Upravljanje projektom.

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.079.036,14 kuna

 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.647.165,55 kuna

 

Iznos sufinanciran od strane EU: 1.400.090,71 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 31. kolovoz 2020. godine – 31. kolovoz 2021. godine

Kontakt osobe za više informacija: Domagoj Pavin, dipl. oec., voditelj računovodstva Doroslov d.o.o., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

 

        

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov