Odvoz i zbrinjavanje otpada

Djelatnost odvoza i zbrinjavanja otpada

Tjedni raspored odvoza kućnog otpada

 

Očitovanje o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Donjeg Miholjca 

Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Donjeg Miholjca

Cjenik gospodarenja otpadom

Cjenik reciklabilnog otpada - nekućanstvo

Obrazloženje Nacrta Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o načinu sakupljanja otpada

 

Poveznice na na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon te drugi podzakonski akti:

Zakon o gospodarenju otpadom

Pravilnik o gospodarenju otpadom

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti

u pisanom obliku na adresu: Naselje Tržnica 2a, 31540 Donji Miholjac ili na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov