Mobilno reciklažno dvorište

RASPORED RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U KOLOVOZU 2019.

 U mobilno reciklažno dvorište mogu se besplatno odložiti:

-Papir i karton

-Ambalaža od plastike, metala i stakla

-Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari

-Ostala plastika, staklo i metali

 

-Tekstil

-Baterije i akomulatori

-Lijekovi

-Boje, tinta, ljepila i smole

-Otpadna ulja (jestiva)

-Glomazni otpad

-Električni i elektronski otpad

-Fluorescentne i štedne žarulje

 

Naselje:

Lokacija:

Datum:

Vrijeme:

Podgajci Podravski

Ispred mjesnog doma

19.08.2019.

   8:00  -  9:00 h

Sveti Đurađ

Ispred mjesnog doma

19.08.2019.

  9:30 - 10:30 h

Rakitovica

Ispred mjesnog doma

19.08.2019.

11:00 - 12:00 h

Miholjački Poreč

Ispred ureda Pošte

20.08.2019.

     8:00 - 9:00 h

Golinci

Ispred mjesnog doma

20.08.2019.

  9:30 - 10:30 h

Radikovci

Ispred mjesnog doma

20.08.2019.

11:00 - 12:00 h

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov