Vizija i misija

Vizija tvrtke Doroslov d.o.o. je biti prepoznata kao pouzdana, kvalitetna, efikasna i učinkovita tvrtka u pružanju komunalnih usluga, održavanju gradske čistoće i zelenila te zbrinjavanju neopasnog otpada. Kroz stalnu kontrolu rada i analizu kvalitete rada, postići potpuno zadovoljene potreba naših korisnika kroz kvalitetnu uslugu. Usvajanje i razvoj novih usluga i proizvoda na području očuvanja okoliša, poboljšanje kvalitete življenja kako sadašnjih, tako i budućih generacija našeg Grada, stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na ekoliški prihvatljiv način.  Održati pozitivnu sliku i odnos s javnosti i građanima.

Misija tvrtke Doroslov d.o.o. je osigurati kvalitetno i učinkovito obavljanje komunalnih usluga, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a sve uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša, zdravstvene ispravnosti te zadovoljenja potreba građana.

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov