Raspored odvoza otpada lipanj i srpanj 2021.

RASPORED ODVOZA RAZDVOJENOG OTPADA ZA MJESEC LIPANJ 2021.

       - PLASTIČNA, METALNA I STAKLENA AMBALAŽA

11.6.2021. Donji Miholjac – zapad, Podgajci Podravski i Sveti Đurađ

18.6.2021. Donji Miholjac – istok, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci i Rakitovica

       - STARI PAPIR I KARTON

  2.7.2021. Donji Miholjac i sva prigradska naselja

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RASPORED ODVOZA RAZDVOJENOG OTPADA ZA MJESEC SRPANJ 2021.

       - PLASTIČNA, METALNA I STAKLENA AMBALAŽA

16.7.2021. Donji Miholjac – zapad, Podgajci Podravski i Sveti Đurađ

23.7.2021. Donji Miholjac – istok, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci i Rakitovica

       - STARI PAPIR I KARTON

 30.7.2021. Donji Miholjac i sva prigradska naselja

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RASPORED RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (prigradska naselja)

Podgajci Podravski ……..…….….. ispred mjesnog doma ………. 29.6.2021. …….… od   7:00 do   8:00 h

Sveti Đurađ …………………..……... ispred mjesnog doma …….… 29.6.2021. …….… od   8:30 do   9:30 h

Rakitovica …………………..………… ispred mjesnog doma ….…… 29.6.2021. ….…… od 10:00 do 11:00 h

Miholjački Poreč ………..…………. Ispred ureda Pošte …………… 30.6.2021. …….… od   7:00 do   8:00 h

Golinci …………………..……………… ispred mjesnog doma …….… 30.6.2021. …….… od   8:30 do   9:30 h

Radikovci ……………..………………. ispred mjesnog doma ………. 30.6.2021. …….… od 10:00 do 11:00 h

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPREMNICI ZA RAZDVAJANJE OTPADA

Stigli su svi spremnici za razdvojeno prikupljanje otpada. Čekamo potpisivanje ugovora o prijenosu vlasništva između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Donjeg Miholjca, nakon čega će se vršiti podjela spremnika. Do tada će se razdvojeni otpad preuzimati, kao i do sada, u vrećicama koje se mogu preuzeti u našim uredima svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIMNJAČARSKE USLUGE

Redoviti godišnji pregled dimnjaka i uređaja za loženje provoditi će se prema planu rada i to:

Mjesec LIPANJ 2021.

F.Kuhača – brojevi od 1 do 18; Đanovačka – brojevi od 1 do 70; Kolodvorska – brojevi od 1 do 162

Mjesec SRPANJ 2021.

I.G.Kovačića – brojevi od 1 do 36; Zrinsko-Frankopanska – brojevi od 1 do 34; A.Stepinca brojevi od 1 do 21 i Gajeva – brojevi od 1 do 14.

U višestambenim zgradama korisnici će dobiti obavijesti o terminu dolaska dimnjačarske službe na oglasnim pločama u svom ulazu. 

Korisnicima koji ne budu zatečeni kod kuće dimnjačari će ostaviti Obavijest o posjeti dimnjačara, a isti su dužni u roku 14 dana javiti se prema uputi u obavijesti i dogovoriti drugi termin.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

USLUGA UREĐENJA GROBNOG MJESTA

Svim zainteresiranim korisnicima naših usluga nudimo uređenje grobnih mjesta u cjelogodišnjem paketu. Nudimo 4 uređenja godišnje (pred Uskrs, pred blagdan Svetog Mihovila, pred Svi Svete, te za godišnjicu pokojnika) po ukupnoj cijeni od 160 kuna. Možete naručiti broj i vrijeme uređenja po vašoj želji. Nakon svakog uređenja ćemo vas obavijestiti, te vam poslati aktualnu sliku grobnog mjesta na viber, putem e-maila ili na drugi način koji vama odgovara.  

Svoj interes možete najaviti na telefon 031/632–284 ili na e-mail info@doroslov.h

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov