Articles

RASPORED ODVOZA RAZDVOJENOG OTPADA ZA MJESEC STUDENI 2020.

RASPORED ODVOZA RAZDVOJENOG OTPADA ZA MJESEC STUDENI 2020.

Od mjeseca studenog prikupljati ćemo razdvojeni otpad u prigradskim naseljima:

  6.11.2020. SV.ĐURAĐ, PODGAJCI PODRAVSKI (plastična, staklena i metalna ambalaža)

13.11.2020. RAKITOVICA, M.POREČ, GOLINCI, RADIKOVCI (plastična, staklena i metalna ambalaža)

27.11.2020. ODVOZ STAROG PAPIRA I KARTONA U SVIM PRIGRADSKIM NASELJIMA

Miješani komunalni otpad prikuplja se prema ustaljenom rasporedu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODJELA VREĆICA ZA RAZDVAJANJE RECIKLABILNOG OTPADA

Podjela vrećica u prigradskim naseljima vršiti će se prema rasporedu:

Podgajci Podravski ……….….. ispred mjesnog doma ..…. 26.10.2020. …… od   8:00 do  10:30 h

Sveti Đurađ ……………………... ispred mjesnog doma …… 26.10.2020. …… od 11:00 do  14:30 h

Rakitovica ………………………… ispred mjesnog doma …… 27.10.2020. …… od   8:00 do  10:30 h

Miholjački Poreč ………………. Ispred ureda Pošte …..…… 27.10.2020. ….  od 11:00 do  12:00 h

Golinci ……………………………… ispred mjesnog doma …… 27.10.2020. …… od 11:00 do  12:00 h

Radikovci …………………………. ispred mjesnog doma …… 27.10.2020. …… od 12:30 do  14:30 h

Svaki korisnik dobiti će ukupno devet vrećica za odvajanje otpada i to:

•tri plave vrećice za papir i karton, 

•tri žute vrećice za plastičnu, metalnu ambalažu i tetrapak

•tri zelene vrećice za staklenu ambalažu

Sva ambalaža mora biti prazna i očišćena ili oprana kako bi se izbjeglo stvaranje neugodnih mirisa i kako bi mogla biti predana na oporabu. Prljava ambalaža se ne može reciklirati te se odlaže na odlagalište kao miješani otpad i tada odvajanje nema smisla. Plastične boce, limenke i tetrapak ambalaža mogu biti sprešani što je i naša preporuka jer će više stati u vrećicu.

Staklenke i staklene boce moraju biti čiste i čitave. Razbijeno staklo se ne može preuzeti kao razdvojeni otpad.

Na svakoj vrećici piše što se u nju može i što se nikako ne smije staviti.

Napominjemo još jednom da su vrećice privremeno rješenje do dolaska spremnika i da će to ujedno biti period prilagodbe za ispravno razdvajanje otpada. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIMNJAČARSKE USLUGE

Od 1. listopada 2020. počinje sezona loženja 2020./2021. te ćemo krenuti s obveznim redovitim godišnjim pregledom dimnjaka i uređaja za loženje (što uključuje fasadne i kondenzacijske bojlere), sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Donjeg Miholjca, a u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Korisnicima koji ne budu zatečeni kod kuće dimnjačari će ostaviti Obavijest o posjeti dimnjačara, a isti su dužni u roku 14 dana javiti se prema uputi u obavijesti i dogovoriti drugi termin.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

USLUGA UREĐENJA GROBNOG MJESTA

Svim zainteresiranim korisnicima naših usluga nudimo uređenje grobnih mjesta u cjelogodišnjem paketu. Nudimo 4 uređenja godišnje (u terminima prema želji korisnika) po ukupnoj cijeni od 160 kuna. Možete naručiti broj i vrijeme uređenja po vašoj želji. Nakon svakog uređenja ćemo vas obavijestiti, te vam poslati aktualnu sliku grobnog mjesta na viber, putem e-maila ili na drugi način koji vama odgovara.  

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov