Raspored odvoza otpada lipanj i srpanj 2020.

RADI ODGODE PRIMJENE UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM (NN 84/19), PO ODLUCI USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, OBAVJEŠTAVAMO NAŠE KORISNIKE DA ĆEMO KOMUNALNI OTPAD DO DALJNJEG ODVOZITI BEZ PROMJENA PREMA DOSADAŠNJEM USTALJENOM RASPOREDU. 

O PROMJENI RASPOREDA PRAVOVREMENO ĆEMO VAS IZVIJESTITI. 

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU. 

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA MJESEC LIPANJ 2020.

05.06.2020. ZAPADNI DIO GRADA (plastična, staklena i metalna ambalaža)

19.06.2020. ISTOČNI DIO GRADA (plastična, staklena i metalna ambalaža)

03.07.2020. ODVOZ STAROG PAPIRA I KARTONA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA MJESEC SRPANJ 2020.

17.7.2020. ZAPADNI DIO GRADA (plastična, staklena i metalna ambalaža)

24.7.2020. ISTOČNI DIO GRADA (plastična, staklena i metalna ambalaža)

31.7.2020. ODVOZ STAROG PAPIRA I KARTONA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RASPORED RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Podgajci Podravski ……….….. ispred mjesnog doma ..…. 18.6.2020. …… od   7:00 do   8:00 h

Sveti Đurađ ……………………... ispred mjesnog doma …… 18.6.2020. …… od   8:30 do   9:30 h

Rakitovica ………………………… ispred mjesnog doma …… 18.6.2020. …… od 10:00 do 11:00 h

Miholjački Poreč ………………. Ispred ureda Pošte …..…… 19.6.2020. …… od   7:00 do   8:00 h

Golinci ……………………………… ispred mjesnog doma …… 19.6.2020. …… od   8:30 do   9:30 h

Radikovci …………………………. ispred mjesnog doma …… 19.6.2020. …… od 10:00 do 11:00 h

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov