Mobilno reciklažno dvorište

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2023

Raspored 2023. (PDF)

 

U mobilno reciklažno dvorište mogu se besplatno odložiti:

-Papir i karton

-Ambalaža od plastike, metala i stakla

-Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari

-Ostala plastika, staklo i metali

 

-Tekstil

-Baterije i akumulatori

-Lijekovi

-Boje, tinta, ljepila i smole

-Otpadna ulja (jestiva)

-Glomazni otpad

-Električni i elektronski otpad

-Fluorescentne i štedne žarulje

 

 

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov