Cjenik pogrebnih usluga i opreme

DOROSLOV d.o.o. 

DONJI MIHOLJAC, Naselje Tržnica 2a

Broj:01-56/2016. 

D. Miholjac, 15.07.2016.

                                                CJENIK POGREBNIH USLUGA S PDV-OM 25 %

1. sahrana u zemlju                                                                                                                           1.617,99

2. sahrana u kriptu                                                                                                                             1.779,80

3. sahrana u grobnicu                                                                                                                       1. 456,19

4. dječja sahrana do 15 godina ili sahrana urne                                                                                  970,80

5. exhumacija do 5 godina nakon pokopa, bez iskopa i zatrpavanja                                                2.533,76

      - iskop i zatrpavanje ili otvaranje grobnice za exhumaciju                                                              464,76

6. exhumacija do 5 godina nakon pokopa u limenom lijesu ili nakon 5 god. od 

       Sahranjivanja bez limenog lijesa - bez iskopa i zatrpavanja                                                       1.659,84

       -iskop i zatrpavanje ili otvaranje grobnice za exhumaciju                                                              464,76

7. privremeno korištenje grobnice do 7 dana                                                                           20,49 kn/danu

8. premještanje pokojnika unutar groba ili iz grobnice u slučaju privremenog korištenja                750,00

 9. premještanje pokojnika iz grobnice u grobnicu do 7 dana nakon sahrane                                    750,00 

10.korištenje mrtvačnice ako sahrana nije na području grada D. Miholjac i prigrads. naselja 133,20 kn/danu

11. korištenje mrtvačnice ako je sahrana na području grada D. Miholjac i prigrads. naselja   81,97 kn/danu

12. korištenje hladnjaka za pokojnike u mrtvačnicu                                                               117,83 kn/danu

13. ispraćaj pokojnika u drugo mjesto sahrane- bez prijevoza i sahrane                                              594,26

14. hermetičko zatvaranje lijesa na  području do 20 km udaljenosti u jednom pravcu                         307,38  

15.hermetičko zatvaranje lijesa preko 20 km u jednom pravcu                                                            665,99

16. naknada za oblaganje jednostruke grobnice ili okvira                                                                      71,72

17. naknada za oblaganje dvostruke grobnice ili okvira                                                                        102,46

18. naknada za oblaganje trostrukog okvira ili grobnice                                                                       167,35

19. naknada za oblaganje četverostrukog okvira ili grobnice                                                                215,16

20. naknada za oblaganje peterostrukog okvira                                                                                     262,97

21. naknada za oblaganje šesterostrukog okvira                                                                                    310,79                                                                   

22. naknada za gradnju jednostrukog okvira                                                                                          40,99

23. naknada za gradnju dvostrukog okvira                                                                                              81,97

24. naknada za gradnju jednostruke grobnice                                                                                        133,20

25. naknada za gradnju dvostruke grobnice                                                                                           184,43

26. naknada za gradnju četverostrukog okvira                                                                                      163,96

27. naknada za gradnju peterostrukog okvira                                                                                        204,95

28. naknada za gradnju šesterostrukog okvira                                                                                       245,94

29. naknada za postavljanje grobne ploče za 1 grobno mjesto                                                                25,61

30. naknada za postavljanje spomenika                                                                                                   30,74

31.Izdavanje izvatka iz grobnog očevidnika  ili izdavanje akta za promjenu korisnika groba               50,00                                                  

32. Provođenje izmjene korisnika grobnog mjesta                                                                                 50,00

33. Cementiranje betonskog poklopca na grobnici                                                                                100,00

34. Uporaba kolica za vijence                                                                                                  200,00 kn/kom

35. Postavljanje traverzi u grobnicu za dvije osobe  (bez traverze)                                                       75,00

36. Postavljanje traverzi u grobnicu za četiri osobe                                                                              100,00

37. Premještanje pokojnika s odra u hladnjak                                                             100,00 kn/premještanju    

 

NAPOMENA: korištenje hladnjaka ne isključuje cijenu mrtvačnice već se zbraja (akumulira).

Cjenik se koristi od 01.08.2016.

                                                                                                 ODOBRIO :

                                                                            

                                                              Gradonačelnik Zoran Kovač, dipl. ing. polj. 

 

 

DOROSLOV d.o.o.

DONJI MIHOLJAC

Naselje Tržnica 2a

Broj:01-56/2016. 

D. Miholjac, 15.07.2016.

                                                CJENIK POGREBNIČKIH USLUGA S PDV-OM 25 %

 

1.prijevoz pokojnika u mrtvačnicu do 20 km u jednom pravcu                                                           307,38

2.prijevoz pokojnika preko 20 km u Hrvatskoj                                                                              6,66 kn/km    

3.prijevoz pokojnika do 20 km u slučaju intervencije, exhumacije i sl.                                                307,38

4. utovar pokojnika u bolnici Osijek ili Našice                                                                                      307,38

4.intervencija u slučaju vješanja                                                                      952,87 kn + prijevoz st.2. ili 3.    

5. intervencija  u slučaju utapanja, prometne nesreće i sl.                            1.454,92 kn + prijevoz st.2. ili 3.    

6. priprema lijesa s tapeciranjem i pisanjem slova                                                               102,46 kn/kompl.    

7. pisanje slova na križ                                                                                                           51,23 kn/kompl.     

8. oblačenje pokojnika                                                                                                                           409,84     

9.sat pogrebnog vozila (za čekanje u slučaju intervencije i sl.)                                                          202,82

 

10. Uređenje groba na zahtjev stranke                                                                                                  75 kn/h    

11. Uklanjanje starog spomenika do 1 m visine                                                                                   200,00

                                                     Od 1 – 1,5 m visine                                                                          400,00

                                                    Preko 1,5 m visine                                                                             800,00

12. Izrada osmrtnica                                                                                                                     5,00 kn/kom     

13. Postavljanje osmrtnica u Donjem Miholjcu na zahtjev stranke                                             4,00 kn/kom

                                             Na području prigradskih naselja                                                      6,00 kn/kom

 

 

Cjenik se koristi od 01.08.2016.

                                                                                            

 

ZA DOROSLOV d.o.o.                                                                 SKUPŠTINA:

                                                                                   

                                                                                

                                                                           

Direktorica ankica Zvocak                     Gradonačelnik  Zoran Kovač, dipl. ing. polj. 

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov