Cjenik komunalnih usluga

CJENIK ZA SAT RADNIKA 

1. RADNICI NA ODRŽAVANJU GRADSKE ČISTOĆE I HORTIKULTURE              38,00 KN + PDV

2. RADNICI NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA                                                  70,00 kn/h +PDV

3. ZIDAR, LIČIOC, GROBAR, RADNICI NA SPECIJALNIM POSLOVIMA
KAO ŠTO SU PRAŽNJENJE 
SEPTIČKIH JAMA, INTERVENCIJA,
EKSHUMACIJA
                                                                                                      75,00 kn/h + PDV

 

 

CJENIK ZA VOZILA I STROJEVE

 

1. mali traktor s priključkom                                                                                                                                100,00 KN + PDV

2. veliki traktor s priključkom osim cisterne za fekalije                                                                                 190,00 kn/h + PDV

3. kosačica                                                                                                                                                              85,00 kn/h + PDV

4. trimer                                                                                                                                                                 80,00 kn/h + PDV 

5. škare za živicu                                                                                                                                                  80,00 kn/h + PDV

6. motorna pila za drva                                                                                                                                      95, 00 kn/h + PDV

7. čistilica                                                                                                                                                            275, 00 kn/h + PDV

8. kamion autopodizač ili smećar                                                                                                                    275, 00 kn/h + PDV

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov