Zelenilo i čistoća

ZELENILO I ČISTOĆA

Radna jedinica komunalije obavlja komunalnu djelatnost, i to: održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina.

Osnovna zadaća je na siguran, pouzdan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način brinuti se o čistoći, urednosti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Tel:   632-284 
Mob: 091/632-2843
Uprava: 630-947

Kontakt forma

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov